Privacyverklaring

Privacy verklaring

Bouwservice van de Moosdijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bouwservice van de Moosdijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouwservice van de Moosdijk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact of offerteformulier op de website aan ons verstrekt. Bij gebruik van onze producten en diensten is het noodzakelijk dat wij informatie van en over u verzamelen. Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van onze dienstverlening aan u of omdat deze gegevens noodzakelijk zijn op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bouwservice van de Moosdijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bouwservice van de Moosdijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwservice van de Moosdijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Bouwservice van de Moosdijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bouwservice van de Moosdijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Bouwservice van de Moosdijk heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Bouwservice van de Moosdijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bouwservice van de Moosdijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Contactgegevens
Wij verwachten u met dit privacy- en cookiebeleid duidelijkheid te hebben gegeven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mocht u echter toch vragen hebben over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen via info@bouwservicevandemoosdijk.nl

Dit privacy- en cookiebeleid is opgesteld op 17-03-2021.

 

Contact

Kapeleind 8
5482 EE Wijbosch
Nederland

06-53206702
info@bouwservicevandemoosdijk.nl